De veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) is per januari 2022 verplicht als u mee wilt doen aan aanbestedingen in de bouw. De SCL is een methode om het veiligheidsbewustzijn te kunnen beoordelen en het handelen in bedrijven te meten. Vanwege onveilig handelen en door onveilige situaties vinden er jaarlijks nog altijd veel incidenten plaats, waardoor veel schades/letsel (of erger) ontstaan.

Nieuw! De Projectbox Admin app

20 september 2021 13:13

Nieuw! Projectbox heeft onlangs een nieuwe app ontwikkeld: de Projectbox Admin app. Niet alleen heeft de app een nieuwe naam gekregen, maar ook nieuwe functionaliteiten! Wat je ermee kunt? Met de nieuwe functionaliteiten zijn de gegevens nóg overzichtelijker en kan je tot op detailniveau zien wat de status is. Ook biedt de app de mogelijkheid om te zien of een persoon toegang tot de bouwplaats verleend mag krijgen of niet. Het wordt nu dus nóg eenvoudiger om medewerkers op de bouwplaats te controleren.

Nieuw! Hangbruginstallaties

20 september 2021 09:41

In dit nieuwe onderwerp over het veilig werken met een hangbruginstallatie krijgt de bouwplaatsmedewerker te zien, welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig op hoogte te kunnen werken met behulp van een hangbruginstallatie. Dit houdt niet alleen in dat je weet hoe je de hangbruginstallatie moet bedienen, maar ook moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor je zelf en anderen.
Toolboxfilm

Nieuw! Toolbox Milieuvriendelijk werken

17 september 2021 16:03

Dit nieuwe onderwerp kan uitstekend algemeen ingezet worden, ook door met name bedrijven die milieu gecertificeerd zijn. Van hen wordt verlangd dat zij ook hun medewerkers voorlichten in milieuvriendelijk werken. Bewustwording om zuinig om te gaan met energie, efficiënt werken met materialen en CO2-reductie komen aan de orde.
Toolboxfilm

Vernieuwd! Toolbox Veilig hijsen

15 september 2021 13:47

De beelden van deze film zijn vernieuwd. De bouwplaatsmedewerker krijgt hierdoor een goed beeld met welke veiligheidshandelingen rekening moet worden gehouden bij het veilig hijsen. Verder wordt de bouwplaatsmedewerker zich ervan bewust dat je niet zomaar hijwerkzaamheden mag begeleiden maar dat daar vaste handgebaren voor nodig zijn.
Toolboxfilm


Archief berichten: