Kan irritatie leiden tot onveilig gedrag?

Geplaatst in: Nieuws, door: Henk op 21 november 2016 09:58

Toolboxfilm

Tijdens de werkzaamheden komt iedereen wel dingen tegen die niet gaan zoals je het eigenlijk verwacht of gepland had. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het ontbreken van de juiste of voldoende materialen op de werkplek. Door files op weg naar de werklocaties. Door het niet nakomen van afspraken. Of door fouten die gemaakt worden tijdens het werk. Vele andere redenen zijn hier nog denkbaar.

Alle onverwachte zaken verstoren de planning van de werkzaamheden. En verstoring in de planning lijdt altijd tot tijdsverlies. Hierdoor zou zelfs een situatie kunnen ontstaan waardoor we de werkzaamheden zelfs niet af dreigen te krijgen. In de praktijk gaan we dan proberen tijd terug te winnen door bijvoorbeeld veiligheidsvoorzieningen die we normaal gebruiken niet toe te passen. Als ik bijvoorbeeld een hekwerk niet plaats dan hoef ik het na de werkzaamheden ook niet op te ruimen. Dat zou twee keer tijdswinst zijn. Door irritatie ontstaat tijdsdruk maar ook andersom, door tijdsdruk ontstaat irritatie.

Het antwoord op de vraag is dus ja. Irritatie kan leiden tot gedrag dat we normaal niet zouden vertonen.

Het is belangrijk dat we tijdens het plannen rekening houden met onvoorziene omstandigheden en/of het inbouwen van extra controles om juist deze omstandigheden te voorkomen.
Natuurlijk is voldoende voorlichting ook belangrijk door bijvoorbeeld een toolboxonderwerp te gebruiken dat past bij de situatie.