Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze webpagina. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Construction Media BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze webpagina besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze pagina verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de pagina of van de op of via de pagina ter beschikking gestelde informatie.